English version

Előkészületek:

Formázz meg egy Mikro SD kártyát FAT32 fájlrendszerre, és másold rá a Plus4-es programokat. A könyvtárak méretére vonatkozik bizonyos megkötés, mivel a bővítőkáryán elhelyezett mikrokontroller kapacitása véges. /Lásd lentebb./ A kártya legyen az SD foglalatban a Plus4-es indulásakor. Menet közben - amíg a gép bekapcsolt állapotban van - ne cserélj SD kártyát.

A C16/Plus4 kártyafoglalata igen erős. Óvatosan helyezd be a bővítőkártyát, majd nyomd ütközésig. Érezni fogod, hogy az élcsatlakozó erősen tartja a panelt. A kihúzáskor is légy nagyon óvatos, mert az erős élcsatlakozó miatt csak lassan, apró mozdulatokkal a két oldalánál fogva lehet kihúzni a panelt. Próbáld NE jobbra-balra mozgatni, hanem egyenes irányban kifelé húzni. Ügyelj, nehogy közben az SD kártya foglalata vagy más alkatrész mechanikailag megsérüljön!

Ha az SD kártya nincs behelyezve, vagy nem FAT32 fájlrendszer van rajta, és nem az MCU tudja olvasni, akkor egy diagnosztikai képernyőt kapsz, amin az "ERROR: SD CARD MOUNT FAILED" hibaüzetet látod. Ugyancsak ezt a képernyőt kapod, ha valamilyen hardver hiba lép fel.


Diagnosztikai képernyő hiba esetén

A kártya a gép indulása után a beépített fájl böngésző indul el, amely mutatja az SD kártya tartalmát, a fájlokat és könyvtárakat (ez az SD kártya ROOT könyvtára). A Commodore DOS szabványnak megfelelően csak 16 karakteres nevekkel dolgozik és alapesetben a böngésző csak a .PRG kiterjesztésű fájlokat mutatja meg. A HELP billentyű lenyomásával a navigációról ad rövid ismertetőt. A kurzor, illetve az F1 és F2 billentyűkkel lehet mozogni a fájlok között, a Return pedig belép az adott könyvtárba, vagy betölti és futtatja a kijelölt PRG fájlt.


A ROOT könyvtár tartalma

A betöltésnek vannak alternatív formái is, az F3, Shift+Return, illetve a Space billentyűkkel más-más módon lehet betölteni a megadott programot:


A HELP screen

Az ESC billentyűvel lehet visszalépni Basic-be. Itt a beállított konfirugáció függvényében a kártya a LOAD illetve a SAVE parancsot átirányítja, illetve pár megszokott DOS parancs segítségével az SD kártya tartalma kezelhető. A LOAD illetve SAVE számára az eszközszám konfigurációban megadható (8, 9, 10 vagy 11). Ugyancsak konfigurálható, hogy a kártya az extra funkciókat használja-e vagy sem. /Lásd később a @CONFIG parancsnál/

LOAD és SAVE:

A LOAD és SAVE parancsok esetében az eszközszám határozza meg, hogy a gép az SD kártyáról vagy a hagyományos IEC eszközről tölt-e. Az SD kártya alapértelmezett eszközszáma 9, de ez a @CONFIG parancs segítségével megváltoztatható. Mivel az SD kártyán FAT32 fájlrendszer van, ott a kiterjesztések haszánlata is célszerű. Míg a beépített böngésző csak a .PRG fájlokat kezeli, a LOAD/SAVE más kiterjesztéseket is haszánlhat, de a KERNAL load ezeket PRG-ként értelmezi (tehát kezdőcímet feltételez az első két bájton).

A LOAD esetében a kiterjesztés elhagyható, olyankor a rendszer .PRG-t feltételez. Ha van a kártyán egy TEST.PRG nevű fájl, akkor az ezen a kétféle módon is betölthető:

LOAD "TEST.PRG",9
LOAD "TEST",9

SAVE esetében viszont a kiterjesztés megadása ajánlott:

SAVE "TEST.PRG",9

Figyelem! Mivel a kártya NEM IEC busz emulátor, az egyéb IEC parancsok (OPEN, CMD, CLOSE) nem működnek a kártyával! Az esetleg több fájl használó játékok, szoftverek is csak abban az esetben mennek, ha ezek a beépített KERNAL LOAD illetve SAVE rutinokat használják.

DOS parancsok


A @ parancsok működés közben

A parancsokat a basic interpreter a @ kezdőjellel azonosítja. Ezek nem valódi Basic utasítások, csak a parancssori interpreter ismeri fel és küldi a bővítőkártyának, ami végrehatja őket. Ezek a parancsok tehát egy Basic program utasításaként nem szerepelhetnek.

A parancsok a PC DOS-hoz megszokott módon működnek, itt az elválasztó jel a SPACE karakter. Amennyiben egy fájlnév szóköz karaktert tartalmaz, az " (idézőjel) karakterek használhatók.

@VOL

SD kártya volume info

@VER

Firmware verzió info

@, @DIR

Az aktuális könyvtár tartalmát listázza. Egy könyvtárban legfeljebb 340 fájl lehet, ha ennél több van, csak ennyit fog listázni.


A @ (DIR) parancs kimenete

Megjegyzés: a hagyományos LOAD "$",device parancs is működik, ez a BASIC program helyére tölti be a fájllistát.

@PWD

Megjeleníti az aktuális elérési utat (print working directory).

Példák:

@PWD /

@CD folder

Belépés a megadott könyvtárba. A / jel az SD kártya gyökérkönyvtárát jelenti. A parancs a sikeres belépés után megjeleníti az aktuális elérési utat, ez megegyezik a @PWD parancs kimenetével.

Példák:

@CD /
@CD GAMES
@CD "MY FOLDER"

@MKDIR folder

Könyvtár létrehozása. Példák:

@MKDIR FAVGAMES
@MKDIR "MISC FILES"

@DEL file/folder

Fájl vagy könyvtár törlése. Csak üres könyvtárak törölhetők. Példák:

@DEL TEST.PRG
@DEL "OLD STUFF"

@RENAME oldname newname

Fájl vagy könyvtár átnevezése. Példák:

@RENAME MM.PRG "MY MEMS.PRG"
@RENAME TEST.PRG OLDTEST.PRG

@CAT file

Szövefájl tartamának megjelenítése. Példák:

@CAT README.TXT
@CAT "INDEX FILE.TXT"

@DUMP file offset

Fájl tartamának megjelenítése hexadecimálisan, a megadott offset-től kezdődően. Példák:

@DUMP TEST.PRG
@DUMP MYDATA.BIN 512

@CONFIG

A következő beállítások lehetségesek:

- induljon el a beépített böngésző a gép indulásakor vagy sem
- legyen-e átirányítva a LOAD és SAVE az SD kártyára, vagy sem
- legyenek-e aktívak a @-os DOS parancsok vagy sem
- mi az átirányított eszköz száma (8, 9, 10, 11)

Az első három opciót egy 0 vagy 1 számmal tudjuk ki- illetve bekapcsolni, az eszközszámot pedig hexadecimálisan kell megadni, így áll elő a konfiugáricóhoz szükséges 4 karakteres szó.

Példák:

@CONFIG 1119 - minden lehetőség aktív, az SD eszközszáma 9 /alapeset/
@CONFIG 0118 - a fájlböngésző nem aktív, LOAD/SAVE átirányítás van, DOS parancsok vannak, az SD eszközszáma 8
@CONFIG 010a - a fájlböngésző nem aktív, LOAD/SAVE átirányítás van, DOS parancsok nincsenek, az SD eszközszáma 10
@CONFIG 1008 - a fájlböngésző aktív, minden más kikapcsolt, az SD eszközszáma most érdektelen
@CONFIG 0009 - minden lehetőség inaktív, az SD eszközszáma most érdektelen

Figyelem! Ha a DOS parancsokat inaktiválod, akkor csak a kártyán lévő konfiruációs fájl átírásával vagy törlésével lehet újra aktiválni azokat. Ezt akkor már csak egy PC-n lehet megtenni.

Használat C16-os géppel

A kártya tökéletesen működik C16-os és Plus4-es gépbekben egyaránt, azonban nem próbálja detektálni, hogy mennyi memóriája van a gépnek. Ezért, ha a C16-os gépednek csak 16K memóriája van, csak olyan programot tölts be, ami valóban ehhez a géphez készült. Ha túl nagy fájlt akarsz betölteni (Plus4-es programot), akkor a rendszer el fog szállni. 64K-ra bővített C16-os gép esetében természetesen nem lesz ilyen gondod.


A bővítőkártya egy C16-os gépben

A kártya használatának korlátai

A kártyán elhelyezett mikrokontroller kapacitása miatt az alábbi korlátokkal kell számolni:
- Böngésző használatakor egy könyvtárba legfejlebb 700 fájl illetve alkönyvtár lehet összesen. Ha több kerül bele, akkor a böngésző a 700 feletti fájlokat nem listázza.
- Böngésző használatakor a fájlnevek ne legyenek 16 karakternél hosszabbak. Ha ennél hosszabb egy fájl vagy egy könyvtár neve, akkor a böngésző fájlt nem tudja betölteni, a könyvtárba nem tud belépni
- A @-al kezdődő DOS parancsok esetében a fájl- és könyvtárnév hossza 32 karakter. Mivel a @ (DIR) parancs esetében a firmware sorrendbe rendezést használ, ezért itt 340 fájl az egy könyvtárban listázható fájlok száma. Ha ennél több fájlt tartalmaz a könyvtár, hibaüzetet ad a kártya.
- Az elérési út (PATH) string maximális mérete 128 karakter. Ha a könyvtárszerkezet miatt ezt átlépi a felhasználó, a @PWD parancs levágja a string végét

Technikai adatok:

MCU: STM32F103C8T6 3.3V
CPLD: XC9536XL 3.3V /5V toleráns lábakkal.
EPROM: 27C64, 28C64 vagy bármilyen ezekkel kompatibilis EPROM, csak az első 8K-t használja.

Kérdés, probléma esetén keress nyugodtan.

Joco